Какво е pH | Alka®

Киселинността и алкалността са противоположни едно на друго свойства

Преди да пристъпим към детайлното разглеждане на тези два фактора и да започнем да изследваме как храната, която приемаме им влияе, ще подпалим още повече любопитството ви. През 1931 а. немският учен Ото Варбург получава Нобелова награда за медицина заради откритието си, че всички ракови клетки имат два основни признака :

  • висока киселинност
  • кислородна недостатъчност

Те са взаимно допълващи се, нито по-добри, нито по-лоши едно от друго. Всички химични елементи има равен брой протони в ядрото и електрони в обвивката. Когато броят на електроните е по-голям или по-малък от този на протоните, атомът се превръща в йон и получава заряд.

Киселините са вещества, съдържащи положително заредени водородни йони H+, т.е. имат липсващ електрон в обвивката. Течностите с голямо количество H+ стават кисели и действат разяждащо, тъй като в стремежа си да допълнят липсващите им електрони извличат електрони от други вещества. Основите, или алкалните вещества, съдържат хидроксилни йони ОН, всеки от които има един електрон в повече.

При среща ОН и НТ се свързват и взаимно неутрализират, в резултат на което се получава вода и сол, например НСl солна киселина + NaHC03 (натриев бикарбонат или сода за хляб) = NaCl (сол) + ‎H2O (вода) + CO2, (Въглероден диоксид).

Нивото на киселинност или алкалност, обозначавано с pH, в течностите и тъканите на тялото ни зависи от количеството на водородните йони H+

Именно заради това pH се нарича още водороден показател. Измерва се със скала от 1 до 14.

Нивото на киселинност или алкалност, обозначавано с pH, в течностите и тъканите на тялото ни зависи от количеството на водородните йони H+ 

 

Водата се намира по средата на скалата и се приема за неутрална с рН-7, защото има равни количества H+ и ОН. При pH под 7 средата е кисела, а над 7 – алкална.

В човешкото тяло нивото на pH се определя от съдържащите се в неговите части органични минерални елементи, които се делят на две групи: катиони – електроположителни, и аниони -електроотрицателни елементи.

Положителни са йоните на калция Са, магнезия Mg, натрия Na и калия К.  Те спомагат за алкализирането на организма, като се свързват с отровните и подкиселяващи вещества Отрицателни са йоните на фосфора Р, сярата S и хлора CI.

Всяка телесна течност в човешкия организъм има определено pH ниво, при което функционира най-добре

Кръвта е с леко алкално pH – между 7,35 и 7,45.

И най-слабите отклонения от тези стойности и в двете посоки са израз на сериозни здравословни проблеми.

В здравото тяло не само кръвта, но и повечето телесни течности (с изключение на стомашния сок и влагалищните секрети) са леко алкални като морската вода, а тъканите – добре наситени с кислород.

Наличието на тези фактори определя доброто здраве и ефективността на имунната система.

Лакмусови рН тест ленти
Лакмусовите pH тест ленти представляват цветни хартиени ленти с индикатор, вещество променящо цвета си в зависимост от рН на разтвора в който е потопено.
bg_BGБългарски