За контакти:

Адрес за кореспонденция:

Alka – Иноко ЕООД
ул. Христо Смирненски 32, ап. 3
1164 София, България

 

Централен офис (Холандия):

Alka Vitae International BV
Esp 246 Postbus 2207
5633 AC Eindhoven
the Netherlands

За обслужване на клиенти:

БГ Тел. : +359 (0) 882 43 50 50
EU tel. : +31 (0) 40 30 400 17
Имейл адрес: info@alka.bg