Натриев бикарбонат (Сода бикарбонат)

Най-важните съставки (буфер) в кръвната плазма, които поддържат рН стойността и в границите между 6.8 и 7.8, се образуват от натриев бикарбонат (NaHCO3) и въглеродна киселина (H2CO3). Когато съдържанието на въглеродна киселина се повиши, в следствие например на физическо натоварване, кръвта ни става киселинна.  Естествената реакция на тялото ни е да започнем да дишаме по-често и по-дълбоко за да отделим повече въглероден диоксид (СО2) през дробовете ни и така да намалим повишилата се киселинност. Ако киселинността не се намали алкалните буфери, образувани от натриевия бикарбонат, неутрализират киселините и кръвта става отново алкална.

 

С други думи натриевият бикарбонат се грижи за регулацията на нивото на рН в тялото ни. Той предпазва тялото ни и се произвежда в:

– панкреас
– стомашна стена
– чревна стена
– бъбреци

Ако обаче тялото вече няма достатъчно капацитет да произвежда необходимото количество бикарбонат, за да неутрализира киселинните отпадъци, се задейства следният защитен механизъм: Течните киселинни отпадъци се превръщат в твърди и като такива се съхраняват в тялото. Натрупването на втвърдени киселинни отпадъци или шлаки, като кристали на пикочната киселина, холестерол, мастни киселини и др., водят до много хронични метаболитни нарушения.

След 40 годишна възраст нивата на бикарбонатни буфери намаляват!

Вече има достатъчно научни изследвания за връзката между натриевия бикарбонат и повишената киселинност на тялото. Едно от важните проучвания изследва как капацитетът на тялото да произвежда бикарбонатите се променя с напредването на възрастта на човек.