За да бъдем здрави, тялото ни използва широк спектър от регулиращи механизми. Една от тях е алкално-киселината система, която е от съществено значение за доброто здраве.

Алкално-киселинният дисбаланс (повишена алкалност/киселинност) може да бъде измерен (приблизително) сравнително лесно в урината, използвайки рН тест ленти (лакмус).

Първото измерване се използва за референтна стойност. След това можете да следите промяната на нивото на киселинност като правите измерване на всеки две седмици.

Измерване pH на урината

За най-точен резултат вечерта преди деня за измерване след 20:00 пийте само вода.

Измерете киселинността на урината си три пъти в деня на теста. За първото измерване използвайте сутрешната урина (първата урина след 6 сутринта).

Потопете тест лентичката в урината си за 1 секунда.

Важно е измерването да стане бързо защото нивото на киселинност може да се повлияе от реакцията между урината и въглеродния диоксид (СО2) съдържан във въздуха. Сега сравнете цветовете на тестовата лентичка с тези от диаграмата  а кутийката за да определите нивото си на киселинност.

Нива на киселинност ph скала

За да получите реалистична представа за вашето ниво на киселинност, са необходими минимум три последователни тестови дни. Препоръчваме да започнете деня на теста, като измервате сутрешната си урина и след това отново измервате следобед и привечер.

С измерените стойности на рН можете да изчислите средните си дневни стойности, като добавите трите измервания и ги разделите на три. След трите дни на теста добавете трите средни дневни стойности и разделете тази обща стойност отново на три. Резултатът е средната стойност на рН за трите последователни дни на теста.

Имайте предвид, че стойността на рН на сутрешната урина често е най-киселинната (най-ниска рН стойност), защото тялото обработва повече киселинни отпадъци през нощта.

Резултатът от средната стойност на рН за трите последователни дни на теста може да се тълкува, както следва:

  • Средна стойност на рН между 6,5 и 7,0 = Няма повишена киселинност
  • Средна стойност на рН между 5.5 и 6.5 = умерена киселинност
  • Средна стойност на рН между 4,5 и 5,5 = високо повишаване на киселинността